Tim #Mihael

Članovi grupe:

Adelita Skitarelić, Iris Tomić, Ivona Stanić, Marija Bodrožić-Džakić, Marina Bojčić, Marina Zorić, Marina Zorić, Mia Tomić, Rok Juričić, Tanja Čuljak, Tea Ivanković, Valentina Kružić

Ciljna skupinastudenti-roditelji

Opis projekta:

Središnji problem ovog projekta jest neusklađenost obrazovnog sustava s potrebama studenata-roditelja. Riječ je o sveprisutnim, „nevidljivim” i samofinanciranim članovima akademske zajednice, studenticama i studentima, koji su izrazito vremenski i financijski opterećeni te suočeni s većom odgovornošću u odnosu na studente bez djece. Nemaju dovoljnu institucionalnu i društvenu podršku zbog nedovoljno razvijene društveno kolektivne svijesti i nezainteresiranosti visokoobrazovnih institucija. Upravo iz tog razloga susreću se s različitim poteškoćama koje im dodatno otežavaju studiranje što u konačnici često dovodi do odustajanja od studija, gubitka potencijalno visokokvalitetnih budućih stručnjaka, njihove teže zapošljivosti, niže kvalitete života studenta roditelja i djeteta te osjećaja manje vrijednosti.

Svi studenti-roditelji zainteresirani za sudjelovanje u projektu mogu se uključiti ispunjavanjem trominutne ankete na poveznici.

Glavni cilj:

Uskladiti obrazovni sustav sa stvarnim potrebama samofinanciranih studenata-roditelja

Specifični ciljevi:

 • Upoznati se s potrebama studenata-roditelja na uzroku od njih 20 (majke + očevi)

 • Podignuti svijest barem 100 članova akademske zajednice na 4 sastavnice zagrebačkog i osječkog sveučilišta o prisutnosti studenata-roditelja i poteškoćama s kojima se eventualno susreću

 • Izraditi prijedlog intervencije u obrazovni sustav 

Aktivnosti:

 • Izraditi i provesti anketu u svrhu prikupljanja adekvatnog uzorka ciljane skupine na Hrvatskim studijima, Akademiji dramske umjetnosti i Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku (odsjek u Slavonskom Brodu). Anketa će se na pojedini fakultet proslijediti u suradnji sa studentskim zborovima, ili pak referadom.

 • Obraditi podatke nakon provođenja ankete i prikupiti studente-roditelje koji su voljni sudjelovati u projektu

 • U projekt uključiti i studente-roditelje koje poznajemo, a nisu nužno sa prethodno spomenutih sastavnica sveučilišta –sve u svrhu prikupljanja što opširnijeg iskustva

 • Napraviti intervju u kojem će se dobiti uvid u eventualne probleme i poteškoće s kojima se oni susreću

 • Sve dokumentirati pomoću kratkog filma koji će poslužiti kao promotivni materijal u svrhu podizanja svijesti u široj akademskoj zajednici. U dogovoru s profesorima, promotivni film u trajanju od najviše 15 minuta, prikazivao bi se na početku obavezne nastave.

 • Razmotriti i ostale strategije promoviranja (npr. handbook, članci na studentskim portalima (srednja.hr) itd.)

 • Na temelju razgovora sa studentima-roditeljima i apsolviranja situacije u kojoj se nalaze predložiti način na koji bi se moglo intervenirati u obrazovni sustav kako bi njihova prava bila propisana statutom sveučilišta te kako bi ih se na taj način bolje integriralo u akademsku i širu društvenu zajednicu

Novosti

Nositelj projekta
Partneri
iro.jpg
images.png
Grb_prozirni_500.png

EDUpolicy LAB

Email: iro@iro.hr

Telefon: +385 1 4555 151

Kontakt osoba: Jasenka Begić
jbegic@iro.hr

Institut za razvoj obrazovanja (IRO)

Trg Nikole Zrinskog 9

10 000 Zagreb

 • Facebook Social Icon
 • Vimeo Social Icon

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Instituta za razvoj obrazovanje (IRO).
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

© 2018 EDUpolicy LAB