Kako društveno korisno učenje uključiti u kurikulum?

Osnovna je svrha EDUpolicy LAB projekta povećati broj društveno aktivnih studenata/ica s ‎razvijenim građanskim kompetencijama za rješavanje problema lokalne zajednice kroz razvoj i ‎provedbu održivog programa društvenog učenja usmjerenog na socijalno isključene ‎skupine u obrazovanju. Dugoročna i održiva partnerstava između visokoobrazovnih ustanova i ‎organizacija civilnog društva trebala bi pridonijeti ostvarenju „treće“ ‎ili „civilne“ misije sveučilišta, čime bi se doprinijelo razvijanju društvene odgovornosti studenata ‎i ostalih članova akademske i znanstvene zajednice u rješavanju konkretnih društvenih ‎problema.


Jedan od glavnih rezultata projekta EDUpolicy LAB je integriran program društveno korisnog učenja (DKU) u 4 postojeća silabusa na 2 partnerska visoka učilišta, a koji će se početi provoditi od akademske godine 2019/2020.


Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu metoda DKU-a postat će dio kolegija pod nazivom Razvojna psihologija, koji se izvodi u drugom semestru prve godine diplomskog studija Psihologije.


Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku izrađena su tri silabusa za kolegije Hrvatska jezična kulturna baština, Zavičajni idiom te Zavičajna povijest. U sklopu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij studenti će moći upisati izborne kolegije Zavičajni idiom i Zavičajna povijest, a kolegij Hrvatska jezična kulturna baština biti će dostupan kao izborni predmet studentima i studenticama Diplomskog sveučilišnog studija ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja.


Silabusi su dostupni na poveznici, a biti će objavljeni i u budućem Vodiču za društveno korisno učenje.

Nositelj projekta
Partneri
iro.jpg
images.png
Grb_prozirni_500.png

EDUpolicy LAB

Email: iro@iro.hr

Telefon: +385 1 4555 151

Kontakt osoba: Jasenka Begić
jbegic@iro.hr

Institut za razvoj obrazovanja (IRO)

Trg Nikole Zrinskog 9

10 000 Zagreb

  • Facebook Social Icon
  • Vimeo Social Icon

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Instituta za razvoj obrazovanje (IRO).
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

© 2018 EDUpolicy LAB